BRICON PASapp - Het verlengstuk van uw PAS systeem

BRICON PASapp - Het verlengstuk van uw PAS systeem

De PASapp is het verlengstuk van uw PAS systeem en geeft u veel vrijheid doordat de status van uw PASbox én alle aankomsten van uw duiven vanaf afstand te benaderen zijn!

Alles overzichtelijk!

U ziet de status van uw PASbox: het systeem is online, aantal aangesloten antennes, de signaalsterkte en de gevonden satellieten.

Er is een overzicht van wedstrijden waar u aan deelneemt en de aangekomen duiven betreffende die vlucht. Alle aankomsten, ook van trainingen en er kan gefilterd worden op één hok of meerdere gelijktijdig. Ook kan u de historiek gaan opvragen op datum.

Daarnaast kunt ook heel gemakkelijk via de PASapp naar PASlive.