FAQ - Veel gestelde vragen (en antwoorden)

FAQ - Veel gestelde vragen

Op deze pagina hebben we een overzicht van de meest gestelde vragen. Staat uw vraag en antwoord er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Het woord PAS staat letterlijk vertaald voor Pigeon Arrival System of in het Nederlands 'duiven aankomst systeem'. Het concept van het PAS systeem is het volgende: De gegevens van koppeltabel, inkorven, afslaan en constateringen worden niet meer in een 'klok' opgeslagen, maar rechtstreeks gesynchroniseerd met de Cloud. Hierdoor is uw 'klok' niet langer een gegevensdrager, maar zijn betreffende gegevens altijd actueel opvraagbaar vanuit de Cloud en is er derhalve geen 'klok' meer nodig voor inkorven, afslaan of chipringen koppelen.

Een 'cloud' bestaat uit één of meerdere server(s) (krachtige PC's) die ergens staan opgesteld en gegevens/data kunnen opslaan. Deze server(s) kunnen zowel bij een organisatie staan, als in een datacenter waar dan ook ter wereld.

Via het internet kan eenieder die toegang heeft tot deze server zijn gegevens raadplegen en/of wijzigen. Wij allen maken dagelijks eigenlijk al gebruik van 'de cloud' voor bijvoorbeeld onze e-mails te lezen, onze foto’s te bekijken of (beveiligde) transacties te doen.

Het opslaan van bestanden in 'de cloud' en niet lokaal op uw computer heeft meerdere voordelen, zo is de informatie overal beschikbaar waar u ook bent en worden deze gegevens ook beveiligd tegen verlies (backup).

Met de komst van het PAS systeem zijn de gegevens, die voorheen in uw 'klok' opgeslagen werden, nu direct en automatisch in 'de cloud' opgeslagen en beveiligd.

Wanneer u uw duiven aanbiedt in het inkorflakaal, worden de chipringen van de duiven ingelezen in de PASclub (inmandantenne). Deze gegevens worden direct via een beveiligde GSM verbinding naar de servers van PASlive gestuurd. Bij u thuis staat de PASbox ook in verbinding met PASlive.

De PASbox is verbonden met uw aankomstantennes en zal bij thuiskomst de duiven registreren en onmiddellijk doorsturen naar PASlive. Bij het einde van het concours kunnen in de vereniging de gegevens worden inlezen en vervolgens de uitslag gemaakt worden. De 'klok' hoeft niet meer naar het lokaal.

Ook het aanmelden gebeurd automatisch naar de Compuclub en ZLU. Doordat de PASbox die bij u thuis op het hok staat voorzien is van een GSM modem en GPS wordt deze continue automatisch gesynchroniseerd met de juiste tijd.

De PASbox is een all-in-one systeem, enkel de stekker in het stopcontact steken en alles werkt automatisch.

Met de PASapp kunt u alles volgen wat er op de PASbox en in PASlive gebeurd.

De PASbox werkt volautomatisch en met gegevens uit de cloud. Dat wil zeggen de PASbox nooit mee hoeft naar het duivenlokaal voor inkorven of afslaan.

Als backup voorziening worden de laatste 3000 constateringen wel in het geheugen van de PASbox bewaard en kunnen deze ten allen tijde handmatig worden uitgelezen via de PASclub in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld géén internet).

Deze is te downloaden via iOS (Apple store) en Android (Google play)
 

De App brengt u in contact met alle registraties die ooit op de server werden
geregistreerd, via de filter kan u alles opvragen en zelfs per hok. U ziet ook steeds of uw
hok installatie in het groen staat. Via pushberichten krijgt u steeds de laatste info
onmiddellijk binnen.
 

Het aan of uitzetten van de pusberichhten op uw telefoon als volgt:

1.Open de PASApp en klik op PASApp (midden boven).

2. klik vervolgens op instellingen.

3.maak uw keuze door de regelaar naar links/recht te zetten (aan-uit)

Niet vergeten daarna via de knop linksboven de wijziging op te slaan!!!

Dit kan via PASlive. Selecteer de betreffende wedvlucht en kies de positie van de duiven op de inkorflijst.

Zie voor de uitgebreide instructie de handleiding.

 

U kan vast in het systeem zetten of u op Zondag meedoet, en/of U altijd invliegduiven heeft.

Hoe doen we dat?

1./ Klik in PASLive op de startpagina rechtsboven op uw naam, U komt dan in het scherm met uw persoonlijke gegevens.

2./ Hier kunt u aangeven of u altijd op zondag vliegt, en/of u altijd invliegduiven heeft. Na het zetten van uw keuze(s) kunt u deze gegevens vast opslaan door op het wolk-icoontje te klikken.

3./ Wilt u voor een bepaalde vlucht alsnog een andere keuze buiten de vastgezette gegevens, kunt u dat bij de betreffende vlucht onderaan de poele brief specifiek voor die betreffende vlucht aanpassen en bevestigen door op het wolk-icoontje te klikken.

 

Dit kan via PASlive. Zie voor de uitgebreide instructie de handleiding.

Ja, dit kan. Geef dit voor of tijdens het inkorven aan bij de verenigingsfunctionaris.

Let op! Gebruik hiervoor altijd een nieuwe ring, tenzij je 100% zeker bent dat de ring is ontkoppelt en/of van een andere liefhebber is geweest!

Zie voor de uitgebreide instructie voor de verenigingsfunctionaris de handleiding PASclub.

Via PASlive en de PASapp kun je de status van je PASbox controleren.

Zodra de monitoring van BRICON ontdekt dat de status van uw PASbox niet correct is ontvangt u daar op de vluchtdag indien u duiven heeft ingemand daar ook altijd via de PASapp een melding d.m.v. een pushbericht.

In PASlive kunt u de te koppelen ringnummers toevoegen, deze worden dan zichtbaar voor de verenigingsfunctionaris, waarmee u op afspraak de chipringen kunt gaan koppelen.

Zie voor de uitgebreide instructie de handleiding.

Wilt u reeds gekoppelde chipringen gebruiken, vergeet dan niet deze eerst in PASlive te ontkoppelen!

In PASlive kunt u chipringen ontkoppelen. Zie voor de uitgebreide instructie de handleiding.

Dit is afhankelijk van het gekozen abonnement en varieert van 100, 200 tot onbeperkt.

De PASbox hoeft nooit gewist te worden. Dit gaat volautomatisch. Als de vlucht is afgeslagen kan elke duif een kwartier na zijn laatste constatering opnieuw gecontstateerd worden. Als de vlucht nog niet is afgeslagen, kunnen alleen de duiven die niet mee zijn op de lopende vlucht na een kwartier opnieuw geconstateerd worden.

Dit kan via PASlive. Ga naar de complete koppeltabel in PASlive. Klik op bewerken (oranje potlood). In dit overzicht kunt u de geslachten aanpassen per duif.

 

1. De PASclub voldoet volledig aan het Unives 1.7 om in te korven en af te slaan. Ze wordt ook standaard geleverd met de ronde unives stekker waar iedere andere knoot op aangesloten kan worden.

2. Afdrukken via PAS-live, de PASclub zelf heeft geen printerpoort meer en de afdrukken zelf worden naar de cloud gestuurd. Van daaruit kunnen ze eenvoudig op elk mogelijke printer afgedrukt worden of zelfs gedownload.

3. UDP uitlezen naar applicatie, het UDP voor de oude EC kan nog niet automatisch via de cloud verstuurd worden (beperking van deze EC) en moet dus via de vertrouwde weg.

4. Optie voor een unives knoot van BRICON, met deze kan u alle UNIKON type klokken inkorven en afslaan. Voor andere zal er nog een extra kabel of knoop nodig zijn.(de huidige systeemkabels).

Aangezien de oudere systemen niet full-Cloud zijn en werken met oudere protocollen is het inmanden van andere systemen op de PASClub evenwel niet aan te raden door de beperkingen van deze oudere systemen. Derhalve wordt aanbevolen de oudere inmand antennes te gebruiken.

5. Het is dus best dat u als vereniging de PAS toestellen apart houd voor de inkorving, afslag met PAS is sowieso op afstand.

Afstandafslag PAS is alle PAS systemen in de club ingemand in 1 keer, dus is anders dan thuisafslag.

Ja dat kan.

Uw verdeler leest de koppeltabel van uw huidige klok uit en zal die voor u uploaden naar de servers van BRICON-PAS en koppelen aan uw PASbox.

Sluit uw PASbox aan op de antennes met de knop P2 ingedrukt. Na een aantal seconden ziet u in de display van de PASbox 'Start Menu', en laat de P2 knop los. Wacht ongeveer 10 seconden, in die tijd start het toestel verder op en komt in het onderstaande menu.


 
Klik met de pijltjestoets naar rechts tot dat het icoontje om de antennes te testen oplicht (gereedschap met een pijltje, op bovenstaand scherm is dat één keer naar rechts klikken). Klik op OK en wacht ongeveer 10 seconden. Het scherm van de PASbox geeft nu de aangesloten antenne-nummers aan. Klik weer op OK en u kunt nu ringen testen op de aangesloten antennes.

Start na het testen de PASbox opnieuw op.

Onderstaande enkel betreffende de oudere modellen aankomstantennen en G2 modellen.

Sluit uw PASbox aan op de antenne met de knop P2 ingedrukt (dus alléén op de te programmeren antenne aansluiten). Na een aantal seconden ziet u in de display van de PASbox 'Start Menu', en laat de P2 knop los.

Ga met de pijltjes toets naar rechts tot dat het icoontje om de antennes te programmeren oplicht (gereedschap met een 1 en een 2). Klik op OK en wacht ongeveer 10 seconden. In beeld staat: 'Ant. Programming: Looking for antennas!'. Het scherm van de PASbox geeft het huidige antenne-nummer aan. Is dit juist, druk weer op OK en wacht tot in het scherm 'OK' verschijnt.

Indien onjuist ga met de pijltjes omhoog of omlaag tot het juiste nummer is bereikt en klik dan op OK en wacht tot in het scherm 'OK' verschijnt. Herhaal dit indien nodig met andere te programmeren antennes.

Start na het programmeren de PASbox opnieuw op.

Op PASLive kunt u de aankomsten volgen van uw duiven en eventueel van andere liefhebbers die in uw vereniging-samenspel-afdeling deelnemen en in het bezit zijn van een Pasbox.
 
Bij marathon vluchtten wordt er rekenschap gehouden met de Neutralisatie tijden, echter deze kunnen afwijken i.v.m. de diverse rekenmethodes in Nederland, de snelheden bij deze zijn louter informatief.
 
Voor de correcte snelheden kunt u terecht op de officiële aanmeldsites van de organisaties welke de aanmeldingen van PAS verwerken.
 
Controleer echter ook altijd of uw aanmeldingen doorkomen en/of vermeld worden op deze aanmeldsites, het kan gebeuren dat de aanmeldsites in voorkomende gevallen de aanmeldingen niet tijdig verwerken, buiten de invloedssfeer en verantwoordelijkheid van PAS om. Gelieve in deze gevallen contact te nemen met de beheerders van de aanmeldsite van deze organisatie, of (alsnog) te melden volgens de meldinstructies van de concoursgevende organisatie.
 

Mijn snelheid van de geconstateerde duiven in PASlive is niet (geheel) correct, ook mijn afstand is niet dezelfde als die ik voorhanden heb, of wijken af van wat er op de vervaardigde uitslagen staat.
 
Dit kan diverse oorzaken hebben, echter zal niet van invloed van de snelheden na vervaardigen van de uitslag in het door de vereniging gebruikte rekenprogramma, indien die natuurlijk ook met de correcte gegevens werken. Zo ook voor de correcte afstand.
 
Enkele mogelijk oorzaken:

  • afrondingsverschil op kloktijd( PAS rekent in exacte milliseconden)
  • afrondingsverschil op hok coördinaat.
  • afrondingsverschil op losplaats coördinaat.
  • gewijzigde losplaats coördinaten.
  • correcte lostijd niet (tijdig) voorhanden/ontvangen/gecommuniceerd door organisatie.
  • Afwijkende Neutralisatietijden Nationaal/internationaal of Neutralisatietijden niet bekend/onjuist of niet ingegeven op de server.

Enkel de definitieve uitslag vervaardigd door de organisatie/concoursgevende instantie is dus de correcte.

Alle handleidingen zijn digitaal, u kunt u deze downloaden bij Handleidingen.