Laatste nieuws

Laatste nieuws

Mededeling entgegevens

2-5-2024

Ons bereikten de afgelopen w(e)ek(en) berichten dat verenigingen bericht(en) hebben ontvangen van NPO zijde over de entdata uit BRICON-PAS dat deze niet bekend zijn bij NPO.
 
De entdata indien ingegeven in PASLive en geaccordeerd door de verenigingsverantwoordelijke wordt op 2 manieren doorgegeven:

  1. 1 x via API naar Compuclub.
  2. 1 x in het D en W UDP welke kan ingeladen worden in Winver.

Van onze zijde faciliteren wij dus de gegevensverwerking correct.
 
Navraag wat de mogelijke reden is dat deze gegevens niet bij NPO bekend zijn, kunnen wij in dit stadium het volgende mededelen:
 
Ad a: Dit werkt zoals voorzien, echter de instroom naar de NPO-Cloud door development partner van de NPO Cloud schijnt nog niet ingericht en/of correct te zijn.
 
Ad b: Winver neemt de entdata uit de UDP bestanden niet over, dus worden langs deze weg ook niet in het totaal UDP mee verzonden.
 
Opmerking: wijze “b” is niet leading (en noodzakelijk) als wijze “a” conform wordt verwerkt.
 
Development van Compuclub is op de hoogte, en ging dit verder opnemen, daar Compuclub voor NPO deze gegevens van alle inkorvingen verzameld en naar de NPO Cloud verstuurd.

Tevens hebben wij natuurlijk ook contact gehad met de NPO voorzitter Ben Geerink en gingen van NPO uit ook hieraan de directe en nodige aandacht aan geven.
 
We hopen dat door onze externe partners op korte termijn alles geregeld zal zijn zoals initieel voorzien.
 
Met sportgroeten,
Namens BRICON NEDERLAND,
 
J.P.de Lijzer.

Terug