De gewaarborgde service bij het BRICON PAS systeem

De gewaarborgde service bij het PAS systeem

De firma BRICON nv waarborgt een opgewaardeerde service voor zijn PAS klanten, zowel voor de thuis gebruiker (liefhebber) als voor de clubs. Hieronder beschrijven wij de PAS service:

  • Alle abonnementen met een huur van de PASbox hebben recht op een onmiddelijke vervangen van hun PASbox mocht er zich een hapering / technisch defect voordoen. Hiervoor worden op strategische plaatsen de nodige reserve toestellen voorzien en een service operator (SMR - Service Monitoring Room) staat klaar om de digitale switch uit te voeren. Zo bent u gewaarborgd dat een switch tot 10 minuten (benodigde tijd voor een volledig nieuw toestel om zich te stellen op een nieuwe locatie) voor het aankomen van de wedstrijdduiven mogelijk is. Deze waarborg is uniek voor EC klokken! 
  • Abonnementen met een aankoop van de PASbox hebben ook recht op deze onmiddelijke vervanging van hun PASbox mocht er zich een hapering / technisch defect voordoen, deze is ook gratis tijdens de eerste 2 jaar (garantie periode), nadien zal er een herstelkost aangerekend worden.
  • Servicenummer, er is een direct nummer beschikbaar naar de SMR (Service Monitoring Room). Hou uw serienummer of lidnummer klaar als u deze service belt, enkel PAS gebruikers kunnen hier geholpen worden.
  • De SMR, uw hulplijn. Deze service kan uw systeem van op afstand monitoren en een diagnostiek uitvoeren. Zij zullen u een oplossing bij uw eventuele vragen of problemen aanbieden. Deze service is gratis voor alle PAS abonnementen (ook deze met een aankoop van de PASbox).
  • De SMR monitort uw systeem ook automatisch, ook al doet u dat niet. Deze service zal u dan ook verwittigen mocht er een probleem voordoen, zoals bv dat uw systeem niet online staat tijdens een actieve wedstrijd (onmiddelijk na het lossen van de vlucht en dan elk uur is er een controle). U wordt verwittigd via push-berichten.
  • Software updates* : deze zijn volledig gratis voor alle gebruikers en de toestellen worden automatisch geüpdate via de online connectie. U wordt via een push-bericht en/of via het PAS-live portaal verwittigd van zulke updates.
  • *Voor verplichtte terugroepacties voorgeschreven door NPO voor (her)herkeuringen van de toestellen zoals beschreven in reglementen vallen kosten werken en keuringszegels niet onder service garantie en dienen aangerekend te worden.
  • Batterijwissel : Een PASbox en PASclub zijn ook voorzien van een batterij, deze genieten echter van een zeer lange levensduur (+10 jaar), het toestel meldt zelf als deze vervangen dient te worden aan de SMR en via het display van het toestel. Deze batterijwissel is gratis voor de abonnementen met huur.
  • Aanpassingen aan de hardware ten gevolge van structurele aanpassingen aan het netwerk zullen kostenloos uitgevoerd worden bij de huur abonnementen.

Voorwaarden - contract

ABONNEMENT BEPALINGEN

Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen de klant en de firma BRICON nv voor het ter beschikking stellen van online diensten onder de vorm van het PAS-systeem en heeft zijn toepassing in de duivensport. Deze overeenkomst omvat ook de data communicatie van de PASbox naar het online platform. De PASbox kan zowel gehuurd als aangekocht worden, indien huur zal het ook deel uitmaken van deze overeenkomst. De online diensten zijn opgesplitst in 3 formules, een 'full', 'Premium' en ' light' formule. De verschillen tussen deze 3 formules en de aankoop optie met data abonnement zijn terug te vinden op de pagina abonnementen. De duur van deze overeenkomst is 3 jaar en wordt daarna stilzwijgend verlengd voor telkens 1 jaar (Bij stopzetting activiteiten in de duivensport kunnen de 3 jaar herzien worden). De prijs is telkens voor 1 jaar en moet voor aanvang periode betaald worden. Het niet tijdig betalen van uw abonnement en/ of huur zal resulteren tot het stopzetten/schrappen van de diensten. Het terug activeren van deze diensten kost € 25. Indien het uitblijven van de betaling langer dan 5 maand zou bedragen zal de SIM kaart definitief geblokkeerd worden, heractiveren kan dan enkel bij binnenbrengen van het toestel en zal € 75 bedragen. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Uw abonnement keuze is hieronder aangeduid:

HUUR / WAARBORG

Bij huur van een PASbox wordt een waarborg van € 100 gevraagd die samen met de eerste betaling bij aanvang abonnement voldaan moet worden. Deze waarborg wordt onmiddellijk terug betaald bij inleveren van het toestel (compleet) na het beëindigen van de overeenkomst. Indien u het toestel niet binnenbrengt zal u die geldige waarde op moment van stopzetting min de waarborg aangerekend worden. De huur omvat ook de PAS service, alle details terug te vinden op deze pagina. Waarde van een PASbox is € 1199 inclusief BTW en verliest 5% per jaar gebruik in waarde.

BETALING / FACTURATIE

De eerste afrekening gebeurt bij het leveren/afhalen van het toestel, de waarborg en eerste jaarlijkse schijf. 11 maanden later zal u de factuur van de volgende schijf ontvangen en moet betaald worden voor de jaarlijks activatiedatum. U krijgt uw facturen per mail toegestuurd. Bij niet betaling zullen de diensten opgeschort worden, evenwel is dit geen kwijtschelding van de schuld. De diensten zullen pas opnieuw actief komen bij volledige betaling van de achterstand + de her-activatiekost.

GDPR / PRIVACY

Het PAS-systeem heeft als doel om wedstrijd informatie te registreren en door te sturen naar de nodige diensten, deze valt onder de regelgeving van de duiven federatie van uw land en is daaraan aangepast. U geeft met deze overeenkomst ook toestemming dat deze informatie naar de nodige derde partijen worden gestuurd zodat zij wedstrijden/kampioenschappen/tussenstanden kunnen organiseren met uw gegevens. Tevens geeft u toestemming aan het PAS-systeem om uw wedstrijd-, duiven- en hok gegevens automatisch te controleren conform de regelgeving van uw federatie.